Abtsgoed Hussel a/d Cleenhorst in Norden te Putten

Abtsgoed Hussel a/d Cleenhorst in Norden te Putten 

Ligging Norden te Putten. 
Omschrijving
  • vóór 1559: proostgoed van Werden.
  • 1713: volschuldig hofhorig abtsgoed van Paderborn.
  • 1713: 1 1/2 morgen meenland uit Hussel in Arkemheen te Putten volschuldig hofhorig abtsgoed van Paderborn.
Lasten
  • 1713: Hussel dilationum 28-8-0 per 16-1-1701, keur 12 ducatones.
  • 1713: 1 1/2 morgen meenland uit Hussel in Arkemheen te Putten: dilationum 13-10-0 per 28 sept. 1713, keur 3 floreni.
  • 1713: jaarlijkse betaling in granen: rogge 2:-:3; gerst: -:-:-; haver: -:-:-; idem voor andere deel

Handelingen betreffende dit goed 

Chronologie Handelingen
1470 Item Henrick van Hussel een proostgoed, abtsmans en woint daerop geeft 5 gr. voerkorn 11 gr. brevinghe 6 gr voichgelt ([GA HERTOG] inv. nr. 129, Putten).
2-1-1500 Januari 2 (desz anderen daigesz nae den heiligen jarssdach).  Lobberich, weduwe van Henrick van Husselen, en haar zoon Johan verklaren, dat zij aan Johan Rethbergh, pastoor te Putten, vier molder winterrogge als jaarlijkse rente verkocht hebben, gaande uit hun goed te Hussell, gelegen  in het kerspel Putten ([GA AKP] inv. nr. 294, fol. 23vso; idem regest 46).
1543 Item ante aliquot annos obijt to Utregt ut credo in diocesi Mn’riensi.. Ott van Basten cum sorore sua matre Herman van Hussel et tenentur adhuc ambo cormedam et censum suum capitalem de multis annis seu  potius de totius vita’.. temperi, ideo observandum et loqua Domini ubi haeredes atlinquit bonu ubi Herman van Hussell iam habitat, et ubi solebat habitare, qua utrumque pertinet haeredibus sui filius Otto van Basten, qui fuit dives et praefectus in loco praefato, et ideo magne et pinguis procul dubio ibi fuit cormeda, aut in equites auro vel argento ([STAMA 434] fol. 67).
1560 Bezitter Thonis van Hussel met Fye zijn huisvrouw; uitgespleten 1½ morgen lants voor aan de dijk gelegen en int zout bij Schouwenburg gebruik wordt. Thonis heeft onhorich wijf getrouw en op het goed opgevoerd; misbruik 20 daalder en zij vrouw moet horig worden. In oktober geeft Fye haar dienstrecht op en wordt horig ([GA REK] inv. nr. 1560, Hofgericht 1560).
1611 Herenguldens van praesten goed Hussels goet quondam Lubbert Evertsen nu filius Thoenis van Hussel  —- viij ggl. ([REK] inv. nr. 1287, Herenguldensboeck, Putten).
19-7-1616 Hussel.  Anno 1616 Julij 19  obijt tho Putten op dem goede Hussel Anna Lubbers, besittersche in haer leven des v[oor]sch[reven] goedes Hussel, pro huius cormedam dabit filius suus nomine Thonis van Hussel 27 fl. holl. infra mensis spatium, fideiussores dicti Anthonij sunt Henrich Vetten et Herman Brantsen Stormbroick  p.  pro familiam 30 stb.  Actum Julij 29 pro vino nullo solverunt   Augustus 30 solvit Thonis Lubbersen van Hussel  36 gld. 17½stb. pro praescriptam cormedam ([STAMA 434] fol. 154b).
1630 Hussell besit Thoenis van Hussel hoerich nae den goede Altgen die huijsfr; (in ander handschrift: illo habet dilationem Ao 33 10. Aprilis 6 anni).
Hijer vuijt besitt Peter Jansz twee mergen lants als anderhallf in Arkemehen ende een halve mergen saijlants hijer van voer hem ende sijn vrou opruckinge te verwerven (in ander handschrift; Jan Suycker habet het mehenlandt ij margen  Accepit 6 Haer opruckinge dedit cum expensis 6 kg)  ([GA AKP] inv. nr. 37E).
2-5-1642 Bonum Hussel in Putten.   2 Maij solutum est laudemium Jan Hertgersen de parte boni Hussel met 2 looth silver .\. 2-10-0 ([STAMA 441] 1642).
2-5-1642 Husselcamp in Arcameda.    Eodem die Jacob Suick solvit pro cormeda, abusu, dilatione et sesqui iugerum ex bono Hussel in Arcameda 60 kar .gld.  pro familia 2-10-0 ([STAMA 441] 1642).
1650 Verponding in Norden te Putten; Thonis van Hassels wed[uw]e met haer kinderen eijgenaersche [,] pachter Helmert van Hassel van huijs, hoff van 1½ spint, 8 mergen gesaijs op den 3e gerff à 8 gld de mergen, ½ schatt: sijnde 8 gld 9 strs, 3 peerden, 3 koeijen – 64-0- + weijnich heghholts 8-9- = 72-9-0. Belastbaar: 66-13-0; 2 mudden 3 spint roggen ende 31½ strs tot tins aende kellener en 32½ strs tins aende Graeff, 10 gld 4 strs 8 pen[ning]en tot herengul[den]s aende selve Graeff, 1 gld tot rijsvoeder aende Rentm[eeste]r van Veluwe  ([GA VERP] inv. nr. 293, fol. 126v en 127).
20-1-1669 Lubbert van Hussel.   20 Januarij cormeda Lubbert van Hussel possessoris boni Hussel soluta cum censu capitali, optimi quidem fuere equi, sed qua exigui pretij mit 60 kar. gld. ([STAMA 441] 1669).
29-5-1673 Hussel.   29 Maij Tracta est cormeda per Praetorem de morte Aeltgen Hagen de bono Hussel equa insignis, Helmert van Hussel ([STAMA 441] (1673)).
1713 Huijbert Huijberts posssessor; titulo emptionis ([GA AKP] nv. nr. 326).
1713 Peter Otten possessor van 1½ morgen meenland uit Hussel in Arkemheen te Putten, titulo emptione ([GA AKP] inv.nr. 39).
22-3-1715 ¼ part verpandscappet van Derick Jansen ten profijte van d’vrow van Rijs cum consensu expirabit 22 martii 1715 (doorgestreept) ([GA AKP] nv. nr. 326).
9-1-1747 Jan Gerritse en Gerritjen Dirks, echtel., gebruikers van ’t erf Groot Hussel, zijn schuldig aan Elisabeth Huijbers, eijgenaarse van het gemelte erf en goed Groot Hussel, een somma van 230 gl., vanwege achterstallige pacht. Daarom cederen en geven zij in volle eigendom over aan mejuff. Huijbers al het saatgewasch in de aanstaande somer 1747 voor publieke verkoop onder aftrek van de genoemde schuld … ([GA} 203 ORA Veluwe en Veluwezoom, inv. nr. 863, fol. 57).
8-8-1763 Compareerden de heer Frank van Voorst en Gerrit Walburgh Jacob Evertsen Peereboom en Aaltje Claassen, echtel. die bekenden schuldig te zijn aan juffer Elisabeth Huijbers vanwege achterstallige pacht van erf en goed Groot Hussel ([GA PROT] inv. nr. 863, fol. 62v).
1765 Eigendomsbewijs voor Philip Hendrik van Goltsteyn, heer van Grunsfoort en Groot-Appel, van het abtsgoed Groot- en Klein Hussel onder Norden, afkomstig uit de boedel van Elisabeth Huybers, 1765. Met de minuut-acte van volmacht voor het leenverhef ([GA] 0539 Huis Vanenburg inv. nr. 35, 1 omslag).
1765 Belening door de kelnarij van Putten van Philip Hendrik van Goltstein tot de Vanenburg en zijn vrouw met het proostengoed gend. Hussel, met oprukking tot in 1771 ([GA] inv. nr. 0539 Huis Vanenburg, nr. 36).

 

Bronnen:

  • [GA AKP] inv. nr. 146
  • [GA AKP] inv. nr. 327, fol. 64.

Laatst gewijzigd op: 10 maart 2007 en 7 november 2018.

Terug naar Paderbornse goederen.

Copyright © OGR

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s