Literatuur

Literatuur

Gebruikte bronnen voor het onderzoek zijn:

Tijdschriften

[BMG] Bijdragen en Medede(e)lingen Gelre, Vereniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, S. Gouda Quint, D. Brouwer en Zoon.

[GEN] Genealogie, Tijdschrift voor familiegeschiedenis, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag ISSN 1381-6985).

[GN] Gens Nostra, Nederlandse Genealogische Vereniging, Weesp (ISSN 0016-6936).

[OV] Ons Voorgeslacht, Maandblda van de Hollandse Vereniging voor Genealogie, Rotterdam (ISSN 0166-7769).

[VG] Veluwse Geslachten, Vereniging Veluwse Geslachten, Barneveld (ISSN 0166-3402).

Artikelen en boeken

[Brouw 1983] P.M. op den Brouw, Lijst van inwoners en hun erven te Putten, Veluwse Geslachten 8 (nr.2), 108 (1983).

[Damen] C. Damen O.S.B., De kelnarij van Putten, Archief voor de geschiedenis van de Katholieke kerk in Nederland 16, 237 (1974).

[Dooren] drs. Frank van Dooren, Landschappen van Nijkerk-Arkemheen, Callenbach 1986.

[Flier] Hein van der Flier, Nijkerk Verponding 1650 (Gelders Archief, Archief van de Staten van het Kwartier van Veluwe, inv. nr. 816). Zie bewerking door Hein van der Flier, Verpondingenboek Nijkerk 1650 (Bibliotheek Arnhem, GDC Nijk 904).

[Hacke 1947] Josina Johanna Hacke-Oudemans, Maelekeur van het Putterbosch.

[Hacke 1969] Josina J.E.A. Hacke-Oudemans, Bijdragen tot de geschiedenis van de Veluwe en andere onderwerpen, Nijkerk 1969.

[Hagoort 2006] W.J. Hagoort, De Gelderse Zeepolder Arkemheen, Namen van bouw-, hooi- en weilanden, boerderijen, beken en wegen, Gemeenten Nijkerk en Putten (806-2002), Walburg Pers, 2006.

[Hereng] De herengoederen op de Veluwe, delen 1 t/m 5, samengesteld door E. de Jonge (coördinator en eindredacteur) en B.J van den Enk (eindredacteur). Uitgave Vereniging Veluwse Geslachten, Gr. Van Lyndenlaan 53, 3771 JB Barneveld (1990).

[Hooren 1998] Dion van Hooren en G. Verhoeven, Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Nijkerk(1401) 1594-1960(2005), Nijkerk 1998, aangepast 2007.

[Kist] N.C. Kist, Necrologium en Tynsboek van het Adellijk Jufferenstift te Hoog-Elten, Uitgave H.R. de Breuk, Leiden 1853.

[Kötzschke] Rudolf Kötzschke, Rheinische Urbare, Dritter Band, Die Urbare der Abtei Werden a. d. Ruhr, B. Lagerbücher, Hebe- und Zinsregister vom 14. bis ins 17. Jahrhundert, Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde XX, Nachdruck der Ausgabe Bonn 1917.

[Leen] Baron J.J.S Sloet, J.S. van Veen, Register op de Leenaktenboeken, Kwartier van Arnhem, Gouda Quint 1905.

[Maris] A.J. Maris, H.L. Driessen/F. Keverling Buisman (Album Advocatorum)/K.J.W. Peeneman, Hof van Gelre en Zutphen 1209-1811 (Gelders Archief, 0124 Hof van Gelre en Zutphen).

[Martens] A. H. Martens van Sevenhoven, De Gelderse Rekenkamer 1543-1795 (Gelders Archief, 0012 Gelderse Rekenkamer).

[Schouwen] G.A. van Schouwen, De Kelnarij van Putten, Een onderzoek naar den rechtstoestand harer bezittingen (proefschrift), Arnhem 1909.

[Schrassert] Codex Gelro-Zutphanicus ofte handboeck, vervattende het summier van veele saecken de politie ende justitie in den furstendom Gelre ende graafschap Zutphen betreffende. Waer in bysonderlyck gededuceert werden de rechten van leenheeren- abts- en vrouwen-goederen, ende der selver ondergeschickte soorten ….; By een getrocken uyt de placaten, landlycke resolutien, ordonnantien … en tractaten, by de hooge overigheid der selver landen van tyd tot tyd gemaeckt …; mitsgaders eene collatie der voornaemste materien land- ende stadt-rechtens … geschickt na de ordre des alphabeths … door Mr. Johan Schrassert Rechtsgeleerde. Te Harderwijk. By Willem Brinkink, Boekdrukker en Boekverkoper, 1740 Met privilegie.

[Slicher] Dr. B.H. Slicher van Bath, Het Archief van de Kelnarij van Putten, Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, ‘s-Gravenhage 1952. (details)

[Schut] Peter Schut, De invloed van historische wallen op de moderne topografie in de gemeente Barneveld, Gelderland.

[Thoben] John Thoben, Urkundenregesten Stift Elten, Emmerich am Rhein 2 Juli 2008.

[Veen] S. van der Veen, E. Goosens, Voorthuizen Zuid, Gemeente Barneveld, 18-11-2010.

[Wartena] R. Wartena, Het Archief van de Kelnarij van Putten (Supplement), Ministerie van CRM, Rijswijk 1968.(details).

[Wartena 1996] R. Wartena, Inventaris van het oud archief van het Burger Weeshuis van Harderwijk (1407) 1554-1932, 1996; (Gelders Archief, 5004 Burgerweeshuis Harderwijk (1407) 1554-1932).

[Winter 1962] Jonkvrouwe Dr. J.M. Winter, Ministerialiteit en Ridderschap in Gelre en Zutphen, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1962 + tabellen.

Copyright ©OGR

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s