Matrilineair

Inhoudsopgave van de Fragmentgenealogieën

Fragmenten met >>> zijn gelinkt!

 • >>> Nageslacht van Bernt en Weyme (1537), bezitter van herengoed Montfrans in Wullenhove te Nijkerk en Nuckegoed in Hulshorst.
 • >>> Nageslacht van Gerburgh, overl. Barneveld 1574, tr. Henrick Aertsen. Afstammelingen o.a. het geslacht Van Nieuwendaal in Fragment 1.
 • >>> Nageslacht van Geertgen Reymersen, overl. 1543. Afstammelingen o.a. het geslacht Vliek in Fragment 2.
 • >>> Nageslacht van Catharina, overl. 1574, en Hendrik Hupers bezitter van Donkersgoed te Halvikhuizen in Putten in Fragment 3.
 • >>> Nageslacht van Bieck Beerts en Hendrik Derksen van Coestapel, getrouwd ca. 1550. Afstammelingen o.a. Snapper, Beeck, Van Middendorp en Wyncoop in Fragment 4.
 • Nageslacht van Andreesken Bloemendaals, overl. in Norden 1574, en Melis Bessels. Afstammelingen o.a. Wyncoop, ten Veen in Fragment 5.
 • Nageslacht van Gertgen Jansen en Evert Besselsen, getrouwd ca. 1550. Afstammelingen o.a. Van Diermen in Fragment 6.
 • >>> Nageslacht van Woltergen, overl. vele jaren voor 1576, en Bessel. Afstammelingen o.a. Wijnen en Van Crachtighuisen in Fragment 8.
 • Nageslacht van Evermoedt, overl. 1522. Afstammelingen o.a. Osyck in Fragment 10.
 • Nageslacht van de vrouw van Nouten, wiens zoon Evert Nouten overl. Holk 1560. Afstammelingen o.a. Van Kraftinchuijsen in Fragment 11.
 • Griete Hupperts in Fragment 12.
 • Nageslacht van de vrouw van Henric Coopsen, die leefde voor ca. 1600. Afstammelingen o.a. Van Tinteler in Fragment 13.
 • Nageslacht van de vrouw van Hein Haselman, die leefde ca. 1450. Afstammelingen o.a. Van Tinteler, Van Meervelt, Van Lankeren, Scholten, en Van Gemen in Fragment 14.
 • Nageslacht van de vrouw van Reinken Dercks, die leefde ca. 1500. Afstammelingen o.a. Van Veen in Fragment 16.
 • Nageslacht van Mette, overl. Nijkerk 1557 vrouw van Elbert Jansen. Afstammelingen o.a. Cleinswager in Fragment 17.
 • Nageslacht van Mette, overl. 1560 vrouw van Claes Aertzen. Afstammelingen o.a. Twiller, Kluppel en Scholten in Fragment 18.
 • >>> Nageslacht van Gerdtgen vrouw van Melis Rutgersen, die leefde rond 1575. Afstammelingen o.a. Visser en Van Laer in Fragment 19.
 • Nageslacht van Griete vrouw van Hendrick Reynersen, die leefde rond 1560. Afstammelingen o.a. Op den Poll in Fragment 20.
 • >>>Nageslacht van Bia Helmers, overl. Bijsteren 1558, vrouw van Bernt van Rympeler Afstammelingen o.a. Van Rympeler, Conings en Kuijper in Fragment 21.
 • >>>Nageslacht van onbekende vrouw en man, die leefden rond 1550. Afstammelingen o.a. Aertsen de Jonge in Fragment 22, inclusief nageslacht van Reijntgen Elberts, overl 1653, en Evert Rijcks, bezitter van het abtsgoed Rimpeler (deel van fragment 22)
 • Nageslacht van de vrouw van Art, die leefde voor 1550. Afstammelingen o.a. Van Koestapel, Van Vossen, Buschwaerer en Cap in Fragment 23.
 • Nageslacht van Herme vrouw van Germen Wilmsen, die leefde voor 155o. Afstammelingen o.a. Van Hardenberg, Rampen, Palser/Belser, Orghue/Rhue, Collert, Van Wetten, Hoolwerf en Sasse in Fragment 24.
 • Nageslacht van Grietje, overl. Putten 1582 vrouw van Kyll Bertzen. Afstammelingen o.a. Everwijns in Fragment 25.
 • Nageslacht van Rycklant, overl. Putterdijk 1563, vrouw van Ryck, die woonde op Pepersgoed. Afstammelingen o.a. Scheele Jacob, Van Dasselaar in Fragment 26.
 • Nageslacht van Lana Morre, medeeigenaresse van Bardt van Dasselergoed in 1562, vrouw van Bardt van Dasseler Morissen. Afstammelingen o.a. Van Dasselaar, Hollick en Morre in Fragment 27.
 • >>> Nageslacht van Meeken, overl Nijkerk 1573, vrouw van Lubbert Elbertsen/Amelen. Afstammelingen o.a. Amelen in Fragment 28.
 • Nageslacht van Goele, overl. Putten 1582, concubine van Heer Jacob Everardi en haar zuster Gerdtgen, vrouw van Cornelis Aertsen ten Veen. Afstammelingen o.a. Ten Veen in Fragment 29.
 • >>> Nageslacht van Catharijn, overl. 1511, vrouw van Zeger van Kaanbeek, te Nijkerk. Afstammelingen o.a. Van Hell, Van Tinteler, Op de Beeck, Van Gemen, Van Coot, Schipper, Wacker, Hummelen den Brouwer, Vlieck , Van Boeyen en Van Bloemendaal in Fragment 30
 • Nageslacht van de vrouw van Gerdt, overl. voor 1575. Afstammelingen o.a. Daler in Fragment 31.
 • >>> Nageslacht van Alheit vrouw van Peel Jans, overl. Nulde 29-12-1570. Afstammelingen o.a. Van Hussel in Fragment 32.
 • Nageslacht van Aertgen vrouw van Brunis Hermansen. Afstammelingen o.a. Cracht, Ter Horst en Snapper in Fragment 39.
 • Nageslacht van Geertruidt Hubers wonend aan de Hove rond 1500. Afstammelingen o.a. Van Dasselaar, Van Bourgondië en Schilken in Fragment 40.
 • Nageslacht van Lisbeth Aertzen, overl. Halvikhuizen 1562, vrouw van Herpart Aertz, wonend op Volckersgoed te Halvikhuizen. Afstammelingen o.a. Aertzen in Fragment 41.
 • Nageslacht van Mette, overl. Appel 1561, vrouw van Zeeger van Westenappel, te Nijkerk. Afstammelingen o.a. Van Westenappel in Fragment 42.
 • Nageslacht van onbekend echtpaar, dat mogelijk te Harderwijk leefde rond 1500. Afstammelingen o.a. Loyen, Custer, Splinter, Vaes, Cuiper, Verhorst, Van Rijs, Buddingh, Van Rouwenburg, Van Dronckeler in Fragment 43.
 • >>> Nageslacht van Goele Henrixen, vrouw van Reiner Henrixen, wonend op Grevengoed rond 1600. Afstammelingen o.a. Beeck/Van Rijs, Beeckman, Blanckeler, Brouwer, Van Grevengoed, Van Middendorp, Van Opstal, Snapper, Van Twiller, Verschuir, Wacker, etc. in Fragment 44.
 • >>> Nageslacht van Thoone/Truide van Ceuten, vrouw van Gerdt Rulofs, molenaar op de Oostermolen te Nijkerk, geb. ca. 1575. Afstammelingen o.a. Hoppenbrouwer, Schniders, Snapper, Van Twiller in Fragment 45.
 • >>> Nageslacht van Anna, overl. 1546, vrouw van Aelt Jansen. Afstammelingen verwant met Schrassert, Both en Vosch in Amersfoort in Fragment 46.
 • Nageslacht van Engell, vrouw van Aert Thonissen, leefde rond 1600. Afstammelingen o.a. Knahn in Fragment 48.
 • >>> Nageslacht van Elbertgen,  overl. 1517, vrouw van Wychman Hendrixen, wonend op de Grote Flier te Holk. Afstammelingen o.a. Van Coeth, Van Diermen, Dewesen of Hansvaders, Schepper, Schlodtzen, Van Wijnbergen en Beer/Boer in Fragment 49.
 • >>> Nageslacht van de vrouw van Elbert, die leefde rond 1575. Afstammelingen o.a. Beeck, Van Strijland, Snapper en Volkers alias Joncker in Fragment 50.
 • >>> Nageslacht van de vrouw van Derick Everts, te Voorthuizen die leefde rond 1550. Afstammelingen o.a. Schoomacker, Wacker, Mol(le), Schonwonrich, Kippmoller,  van Moorselaer, Snapper, ten Veen en Moller/Muller in Fragment 52.
 • Nageslacht van Jutte, overl. 1509, vrouw van Gerrit Schaep. Afstammelingen o.a. Schaep, Collert, van Hoick, Buddingh, Puyck, Pyll, Collert, van Twiller en Van Strijlandt in Fragment 54.
 • Nageslacht van Dyla Dyrx van Coeth, omgekomen bij een brand in haar huis veroorzaakt door een bombardement van de Spanjaarden in 1574, vrouw van Wouter Gerdtsen alias Coman Woutersen. Afstammelingen o.a. Comensen en Wychmans in Fragment 55.
 • Nageslacht van Steventje van Koot, haar keur werd betaald in 1562, vrouw van Maes Aertzen op Bolenkamp. Afstammelingen o.a. Van Bolenkamp, Van Bloemendaal en Ten Broicken in Fragment 56.
 • Nageslacht van de vrouw van Jan Everts, geb. ca. 1550. Afstammelingen o.a. Van Huijstede in Fragment 60.
 • Nageslacht van Truije van Schiphorst, die een voordochter had bij Henrick Wijnen, overl. voor 1558. Afstammelingen o.a. Van Rijsch, Van Strijlandt, Buddingh, Suyck en Beeck in Fragment 61.
 • Nageslacht van Aeltgen Kyllen, zuster van Kyl Kyllen, geb. voor 1600. Afstammelingen o.a. Rengersen in Fragment 66.
 • Nageslacht van de vrouw van Wolter, geb. ca. 1550. Afstammelingen o.a. Wacker, Wacker, Wacker in Fragment 67.
 • Nageslacht van Bye, vrouw van Brant Gysen, geb. ca. 1500. Afstammelingen o.a. Van Dusschoten in Fragment 68.
 • Nageslacht van de vrouw van Aelt, geb. ca. 1500. Afstammelingen o.a. Van Vaneveld, Knaep, Joncker, Baruen, Walicks, Van der Putten, Schaep, Van de Vijsel in Fragment 69.
 • >>> Nageslacht van de Thoone en Luitgen, zusters, voor 1600. Afstammelingen o.a. Ontheyn en Berck in Fragment 71.
 •  >>> Nageslacht van Jan Bessels. Afstammelingen: van Bitterschoten, Buijs, van Loeveseijn in Fragment 71a.
 • Nageslacht van de vrouw van Hendrik en Heiman, geb. ca 1500. Afstammelingen o.a. Busch, van Barren, Schuurman, Van Butseler, Wittebol, Becheler, Van Venler, Romers, Kluppel, Beyr, Schuurman, Varecamp in Fragment 74.
 • Nageslacht van Mentse, vrouw van Herman van der Stert, geb. ca 1400. Afstammelingen o.a. Van Dronckeler, Tonraen, van Boyen en Van der Stert in Fragment 75.
 • Nageslacht van Gerdtgen, vrouw van Heim Gerdtzen, wiens keur werd betaald 14-4-1612. Afstammelingen o.a. wonend op Flierte te Doesburg onder Ede in Fragment 76.
 • >>>Nageslacht van Griet, vrouw van Hertger. Zij vluchtte van Essen te Garderen naar Bunschoten in 1584. Afstammelingen o.a. op herengoederen ‘ De Campen’ en ‘Middelcamp’ in Essen in Fragment 77.
 • >>>Nageslacht van Trijne Tops en Deric Gijsbersen op de Kleine Top in Fragment 81.
 • Nageslacht van Gijsbertgen en Berndt Woltersen te Lunteren, waaronder Geelgen, Goerdt, Merie, Wonne, Lisken in Fragment 82.
 • Nageslacht van Aeltgen, overl. Ede 1605, en Cornelis Gertsen te Ede in Fragment 83.
 • >>> Nageslacht van Truye N., ca. 1520. Afstammelingen o.a. Ribben, Klump, Van Spoelde, Van Essen, Van Oldenbarnelt, Van Wenckum, van Zuilen van Nieveld, Hane, Hoeck, Busch/Buisen in Fragment 84.
 • Nageslacht van Geerth, overl. ca. 1610/12 met nageslacht bij de Kallenbroekermolen bij Amersfoort in Fragment 86.
 • Nageslacht van Grietgen, Nael en Lubbe Witte te Harderwijk, waaronder Wijck, Van Hulsen, Van der Elburgh en Frese in Fragment 88.
 • Nageslacht van N.N. ca. 1550, tr. Jan Lubberts te Doesburg in Ede in Fragment 89.
 • Nageslacht van Thonisgen, tr. Kyll Claessen, ca. 1600, waaronder Paul Hoodtmaeckers in Fragment 90.
 • Nageslacht van Lubbertgen Gysbertsen, tr. Wilm Wacker, waaronder Jan Willemsen Wacker, molenaar te Ermelo, overl. voor 1638 in Fragment 93.
 • Jacobghen Nannemans, overl. voor 15-3-1638, tr. Gerrit Nannemans in Fragment 94.
 • Nageslacht van N.N., tr. Claes N., waaronder Jan Claesen te Velthuisen in Fragment 97.
 • Rein Claesen, te Doesburg (in Ede) in Fragment 98.
 • Henrichen N. tr. Gerrit Wolters ten Veen in Fragment 101.
 • Nageslacht van N.N., tr. N.N., waaronder Otto, famulus op Schoonderbeek, bouwman van Karel Bentinck, overl. 1621 in Fragment 103.
 • Nageslacht van N.N., tr. N.N. van Dronckeler ca. 1540 in Fragment 104.
 • Nageslacht van Mette N., overl. 1512, tr. Heijmen Gerrits waaronder Gouda Beeckmans, Van Hollick, Van Diermen, Collert, Van Hoick, Mummert in Fragment 108.
 • Nageslacht van Fie N., overl. 1582, tr. Thonis van Hussel in Fragment 110.
 • >>> Nageslacht van Henrichen N., tr. Coman Neven, handelsreiziger in Fragment 111.
 • >>> Nageslacht van Ryckelantchen Henrixen, tr. Hendrick van Suiren, waaronder Collert, Suick, Rou, Van Opstal, Van Tinteler, Hammen en Schoen in Fragment 112.
 • Henrick Woltersen, te Leuvenum in Fragment 113.
 • Nageslacht van Griete Henrixen, overl. Nijkerk 1571, tr. Aerdt Kyllen in Fragment 114.
 • >>> Nageslacht van Weim N., overl. Bunschoten 1541, tr. Henrick Cuipers in Fragment 115.
 • Nageslacht van N.N., tr. N.N. ten Broecke, waaruit Casijn ten Broecke, overl. 1479 in Fragment 121.
 • Nageslacht van Mette van Overhorst, overl. Voorthuizen 1573, tr. Elbert van Overhorst in Fragment 122.
 • Reijnicke van Cooth, ca. 1559 in Fragment 123.
 • Gerrit van Westenappel in Fragment 124.
 • Gerdtgen Bollen in Fragment 131.
 • Henrick Smidts te Putten in Fragment 132.
 • Gerrit Germans te Putten in Fragment 133.
 • Nageslacht van Lisbeth van Middendorp, tr. Berth thom Busche, overl. Voorthuizen 1499, waaronder Van der Bosch/Busch en Verstegen in Fragment 135.
 • Nageslacht van Mette, tr. Thonis Elberts, eigenaar van Gerwerdingen, overl. 1540, waaronder Voss in Fragment 137.
 • Nageslacht van Hermanchen, tr. Jan Feydt te Elburg in Fragment 143.
 • Nageslacht van N.N., tr. Claes N., ca. 1520 bij Amersfoort in Fragment 145.
 • Nageslacht van Gouwe Brandtzen, tr. Reyner Henrick Meintsen in Fragment 146.
 • Nageslacht van N.N., tr. N. Camp, waaronder Van de Camp te Barneveld in Fragment 151.
 • Nageslacht van Lisgen van Westenappel, ca. 1450, tr. Hugo Woltersen (van Middendorp), “op die Geest oder op den Kelis”, waaronder Van Middendorp, Huddinck in Fragment 154.
 • Peel Meinten, wnd. Hierden, overl. 1502 in Fragment 155.
 • Nageslacht van Bertghen van Klinckenberg, overl. 1504, waaronder Van Essen in Fragment 156.
 • Wulf Ozyken, overl. 1504 in Fragment 157.
 • Bessel Rydder, te Spriel, overl. 1504 in Fragment 158.
 • Casijn Woltersen, overl. 1504 in Fragment 159.
 • Nageslacht van N.N., tr. Gerrit N., te Voorthuizen, waaronder Styne Gerdtzen op Dusschoten, Hane, Barue en Kosters in Fragment 161.
 • Nenne N., overl. 1504, keur betaald, tr. Aert Heijmensen in Fragment 162.
 • Gerdtgen N.,  overl. 1504, keur betaald, tr. Claes Gerdtzen in Fragment 163.
 • Hebel N., overl. 1504, keur betaald, tr. Gerdt Rixens in Fragment 168.
 • Herman Besselsen, horige van de Proost van Werden, overl. 1504, keur betaald in Fragment 169.
 • Nageslacht van Mewus N.N. ca. 1500, in Fragment 170.
 • Gerrit Hendrixen van Vanevelt in Fragment 173.
 • Aelt van Morseler in Fragment 174.
 • Gaue N., tr. Elbert Collerts te Nijkerk in Fragment 175.
 • Nageslacht N.N., tr. Jacob, waaronder Abel Jacobsen in Fragment 176.
 • Pilgrum Peelsen te Nijkerk, overl. 1505 in Fragment 178.
 • Weim van Hell, te Nijkerk, overl. 1505 in Fragment 179.
 • Nageslacht van Jannichen N., overl. 1567, tr. Jacob N. en Aert Bertzen te Holk in Fragment 180.
 • Nageslacht van N.N., tr. Evert van Middendorp, ca. 1500, waaronder Verhorst, Van der Horst,Van Westenappel, Van Rijs, Van Huirickstein, Van Biler en Varecamp in Fragment 181.
 • Nageslacht van N.N., tr. Evert Ryxen te Wullenhove in Nijkerk in Fragment 183.
 • Nageslacht van Evertghen Reiners, overl. Voorthuizen 1568, tr. Heijman Elbertsen op Blanckeberentsgoed in Fragment 184.
 • Nageslacht van Besselken Elberts, tr. Rijck Meussen te Voorthuizen in Fragment 185.
 • Nageslacht van N.N., tr. Hendrick N. overl. 1568 te Garderbroek in Fragment 187.
 • Nageslacht van Henrick Elbertsen te Nijkerk, overl. 1568 in Fragment 188.
 • Nageslacht van Grietgen N., overl.  Putten 1568, tr. Aerndt N. in Fragment 189.
 • >>> Nageslacht van Merrichen N., tr. Aelt Collert, te Nijkerk ca. 1540 in Fragment 190.
 • Nageslacht van N.N., tr. Willem Collert, ca. 1550, waaronder kinderen te Hoogland, Hoevelaken en Seumeren in Fragment 191.
 • Nageslacht van Steffen Gerdtzen, overl. Putten 1568 in Fragment 193.
 • Nageslacht van N.N., tr. N. Stellen/Stolle voor 1600 in Fragment 194.
 • Nageslacht van Truye N, overl. 1518, tr. Gerrit Noydens, waaronder Van Stroo, ten Poele en Poelman in Fragment 195.
 • Nageslacht van Merie N., overl. Stroe 1569, tr. N.N. en Rutger Elbertsen, waaronder Verloss, Schapenscherer, Scheper en Kijfft in Fragment 197.
 • Nageslacht van Aernt Aertzen te Halvikhuizen overl. 1569 in Fragment 198.
 • Nageslacht van Heil N., tr. Berndt Rutgers te Voorthuizen in Fragment 202.
 • Nageslacht van Aelt Munter te Halvikhuizen, overl. 1570 in Fragment 207.
 • Nageslacht van Griete/Grete N., overl. 1571, tr. Peter Aertsen Vetten te Nijkerk in Fragment 209.
 • Nageslacht van N.N., tr. Aert N. ca. 1550, waaronder Herbert Aertsen op Volkersgoed te Halvikhuizen in Fragment 213.
 • Nageslacht van Albert Thonissen en Gerrit Bronissen op ’t Hoge End te Halvikhuizen in Fragment 215. Nageslacht van N.N., tr. Lubbert Claessen Zegers ca. 1550 in Fragment 216.
 • Nageslacht van Henrichen Schipheijns, overl. Voorthuizen 1553, waaronder Varencamp in Fragment 217.
 • Nageslacht van Bye van Westenappel, overl. Appel 1540 in Fragment 222.
 • Nageslacht van Reymer a/d Putterdijk, waaruit zoon Henrick Reymers condictus Betten, ca. 1550 in Fragment 223.
 • Nageslacht van Henrick te Arkemheen, waaruit Elbert, Lubbert en Elbertgen, overl. ca. 1575 in Fragment 225.
 • Nageslacht van Jacob Goesen, bezitter van Rodengoed te Halvikhuizen, overl. 1574 in Fragment 226.
 • Nageslacht van Pense Collert, overl. Nijkerk 1574, tr. Henrick van Stroo, bezitter van Schulkensgoed in Fragment 227.
 • Nageslacht van N.N., tr. Wolter met kinderen, schaapherders te Ede in Fragment 228.
 • Nageslacht van Bette, tr. Gyse Eversen te Nulde, waaronder Griete, overl. 1574 tr. Jan ten Veen in Fragment 231.  
 • Nageslacht van Rickelandtgen, tr. Reyner Wilmsen in Fragment 233.
 • Nageslacht van N.N., tr. Jan, waaruit Annichen, tr. Roloff alias Hoyvast te Nijkerk in Fragment 234. nageslacht van Truide, tr. Henrick Willemsen alias Vaes in Fragment 235.
 • Nageslacht van N.N., tr. Karst, waaruit Aelheit, tr. Jan Bertzen alias Moy(g)en in Fragment 236.
 • Nageslacht van Weim, tr. N. (van) Ruitenbeeck in Fragment 237.
 • Nageslacht van Elbertgen, tr. Arian Henrixen alias Rennen in Fragment 238.
 • Nageslacht van Claesgen, tr. Wilm Reijnersen te Nijkerk in Fragment 239.
 • Nageslacht van Jan Peelen, olim vicarius Neocl. in Fragment 240.
 • Nageslacht van Gerdtgen Elberts in’t Coitwijckerbroick in Fragment 242.
 • Nageslacht van Reijn Reijersen te Ede in Fragment 247.
 • Nageslacht van N.N., tr. Steffen, waaruit o.a. Gerdtgen, tr. Kerst, wnd. op Kerstengoed te Huinen in Fragment 248.
 • Nageslacht van Coman Elbertsen en Elbert Comansen te Putten in Fragment 251.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Aelt Willemsen, o/d Dijk Fragment 263.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Jan Gerdtzen, “sutor”te Nijkerk in Fragment 265.
 • Nageslacht van N. N., gehuwd met Wouter N. (Mewussen) in Fragment 266.
 • Nageslacht van onbekend echtpaar (Huisteen, van Wenckum, Dompselaer) in Fragment 277.
 • Art Artsen te Nijkerk, overl. 1583 Fragment 307.
 • Art Maesen te Nijkerk, overl. 1583 Fragment 308.
 • Nageslacht van N.N., vrouw van Albert Buisen Fragment 320.
 • Nageslacht van Bia N., gehuwd met Jacob Ellersen/Eversen te Eemnes Fragment 321.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Willem Suirinck in Fragment 341.
 • Nageslacht van Henrichen Henrixen, gehuwd met Aerdt Gerritzen in Fragment 353.
 • Nageslacht van Dericghen Tonissen/Tomesen, gehuwd met Gerrit Gerrits van Tinteler in Fragment 369.
 • Nageslacht van onbekend echtpaar in Fragment 376.
 • Nageslacht van Aertgen Wijnen, gehuwd met Wichart Dreesen in Fragment 378.
 • Nageslacht van Mette Stevensen, gehuwd met Stoffel Sweers in Fragment 407.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Neude Barts alias Olieschlager. Afstammelingen o.a. Van der Stege in Fragment 413.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Lubbert Gijsen in Fragment 415.
 • Nageslacht van Geertgen N., gehuwd met Lubbert Everts, eigenaar van abtsgoed/herengoed Meus Elbertsgoed, ten Broick of Poolmansgoed in Halvikhuizen te Putten in Fragment 416.
 • Nageslacht van onbekend echtpaar. Afstammelingen o.a. Gagewlwijck in Fragment 420.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Claes Cosijns van Oldenbarnevelt te Harderwijk. Afstammelingen o.a. Van Arler, Bentinck, Van Brienen, Van Delen, Van Hell en Van Oldenbarnevelt in Fragment 422.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Rick Bronissen. Afstammelingen o.a. Collert, Hoolwerf, Sasse in Fragment 423.
 • Nageslacht van Jutta N., gehuwd met Helmer N. te Voorthuizen in Fragment 427.
 • Nageslacht van Aeltgen Jansen, gehuwd met Jan Elissen/Clyssen in Fragment 438.
 • Nageslacht van Fie Gerrits, gehuwd met Wilm Wolters in Fragment 447.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Derick Servaischen met afstammelingen Neus in Fragment 452.
 • >>> Afstammelingen en voorouders van Bor Jansen Costers, te Bennekom, gehuwd met Nellighen Anthonis in Fragment 464.
 • Nageslacht van Aeltgen N., gehuwd met Peter Petersen, eigenaar van Scheve Arntsgoed in Ark te Putten in Fragment 495.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Henrick Maesen in Fragment 500.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Henrick N. in Fragment 502.
 • Nageslacht van N.N., genuwd met N. Schyllinck in Fragment 507.
 • Nageslacht van Henrickgen Reijners, gehuwd met Aelt Willems in Fragment 520.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Gerrit N. in Fragment 522.
 • Nageslacht van Alyt N., gehuwd met Gysken Gerrits in Fragment 531.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Art Besselsen in Fragment 532.
 • Nageslacht van Gisbertgen N., gehuwd met Claes Killen van Vanevelt in Fragment 536.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Gerrit Eversen wnd. op Scheve Arntsgoed in Ark te Putten in Fragment 541.
 • Nageslacht van Truie van Schiphorst met afstammelingen o.a. Buddingh, Van Domselaer, Van Rijs, Van Rouwenburg, Snappers, Van Strijlandt, Suijck, Vlieck in Fragment 553.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met N. van Hussel. Afstammelingen o.a. Palten in Fragment 554.
 • Nageslacht van Anna N., gehuwd met Gerrit Franken in Fragment 555.
 • Nageslacht van N.N. gehuwd (1) met Gerrit Reyners Hoenhorst/Houckhorst, (2) met N. Rimpeler, (3) met N. Smits in Fragment 556.
 • Nageslacht van onbekend echtpaar. Afstammelingen o.a.: Clumpe in Fragment 557.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Aelt Lubbersen Aeltsen in Fragment 558.
 • Nageslacht van Geertken N., gehuwd met Bronis van der Goeten/Vergoten in Fragment 565.
 • >>> Nageslacht van N.N., gehuwd met Goesen Gysken in Fragment 566.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Ricolt Rams. Afstammelingen o.a.: Van Basten en Van Hussel in Fragment 592.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Aert N. in Fragment 611.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Wouter N. in Fragment 629.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Bessel N. in Fragment 634.
 • Nageslacht van Elbertgen N., gehuwd met Wichman Lubbertz. in Fragment 652.
 • >>> Nageslacht van Bye Killen van Vanevelt. Afstammelingen: Beekman in Fragment 653 (idem zie 768).
 • Nageslacht van Geertgen N., gehuwd Maes Bronissen van Schothorst. Afstammelingen o.a. Van Byler in Fragment 659.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met N.N. in Fragment 662.
 • Nageslacht van N.N., overl. 1544, gehuwd met Hertger N. in Fragment 666.
 • Nageslacht van Bye N., overl. Nijkerk 1540, gehuwd met Echbert N. Afstammelingen o.a. Van Crachtighuijsen en Sprijel in Fragment 671.
 • Nageslacht Gertgen N., gehuwd met Pilgrum van Lankeren in Fragment 679.
 • Nageslacht van N.N., overl. Harderwijk 1541, gehuwd met Rijck Brantsen in Fragment 692.
 • Nageslacht van N.N., overl. 1531, gehuwd met Reijner N., waaruit zoon Kerstien Reijners in Fragment 699.
 • Nageslacht van Goesentgen N., vrouw van Jacob N. in Fragment 704.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Elbert en Wulf op Gerwerdingen. Afstammeling o.a. de Bruijn, Metselaer en Voss in Fragment 711.
 • Nageslacht van N.N. gehuwd met Gerrit N. in Fragment 712.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Bessel N., waaruit Wychman Bessels in Fragment 716.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Aert N. in Fragment 719.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Andrees van den Meen in Fragment 721.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Henrick Kyllen junior van Steenler in Fragment 724.
 • Nageslacht van Swaneke, gehuwd met Art Munters in Fragment 731a en Swaneke, gehuwd met Peel Munters in Fragment 731b.
 • Nageslacht van N.N., de vrouw van Aelt van Dronckeler en Henrick Gayen in Fragment 740.
 • Nageslacht van Bye N., gehuwd met Henrick Reynersen in Diermen in Fragment 748.
 • Nageslacht van Evermoedt N. te Ermelo in Fragment 750.
 • Nageslacht van Alyth N., overl. 1532, in Fragment 753.
 • Nageslacht van onbekend echtpaar in Fragment 754.
 • Nageslacht van Goude N., overl. 1531, gehuwd met Grauwe Jansen in Fragment 762.
 • Nageslacht van N.N. (overl. 1531), gehuwd met Albert Lubbertz. in Fragment 767.
 • >>> Nageslacht van Bye Killen van Vanevelt, geb. Putten ca. 1471, gehuwd met Peel Woutersen Beekman. Afstammelingen:  Beekman in Fragment 768 (idem zie 653).
 • Echtpaar Maritgen Lambersen en Bessel Wijniken in Fragment 771.
 • Nageslacht van N.N., gehuwd met Bronis Helmersen, overl. Ede i/d Valk in Fragment 773.
 • Nageslacht van een onbekende vrouw, overleden 1529 in Fragment 775.
 • Nageslacht van de vrouw van Bronis Schothorst waaronder Van Byler in Fragment 776.
 • >>> Nageslacht van Reintgen, gehuwd met Bessel Roest in Fragment 816.

-0-

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s